Fordele

Odense Hunderup Rotary klub giver dig en række fordele, der går længere end det forretningsmæssige. Når du er med i en Rotary klub, åbner det nemlig dørene til hele internationale Rotary system. Her er 9 af de fordele, som du får med det samme, når du bliver optaget som medlem:

  • Du får et øjeblikkeligt lokalt netværk blandt klubmedlemmerne i Odense Hunderup Rotary klub – og adgang til alle øvrige Rotary-klubber i Odense, Danmark og resten af verden
  • Du får direkte adgang til inspirerende og tankevækkende møder i Odense Hunderup Rotary klub tirsdage fra kl. 17.30-19.00 på Hotel Odense (OCC), Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.
  • Du får password og medlemsadgang til Rotary’s danske og internationale intranet med et hav af ressourcer til gratis download
  • Du får et nuanceret netværk på lederniveau, fordi Rotary-klubben er sammensat af medlemmer fra forskellige brancher med forskellige problemstillinger
  • Du bliver budt velkommen i mere end 34.000 Rotary-klubber i 200 lande. Rotary har ca. 1,2 mio. medlemmer på verdensplan. I Danmark er der +8.500 medlemmer i mere end 260 klubber
  • Du får mulighed for sparring uden forbehold
  • Du får mulighed for at deltage i Rotary Exchange programmet, der sender unge ud i verden og modtager udvekslingsstudenter fra hele verden
  • Du får mulighed for at deltage i Rotary Friendship Exchange, hvor rotarianere i små grupper besøger lande som f.eks. New Zealand og Indien for at opleve og udforske udviklingen inden for deres fag
  • Du får mulighed for at deltage direkte eller indirekte i Rotary’s humanitære indsatser f.eks. i bekæmpelsen af polio, programmer for mad, rent drikkevand og sundhed samt bekæmpelsen af sult, sygdom og analfabetisme